Pasi fut në fuqi emrin e ri, Maqedonia bën surprizën e pabesueshme për Shqipërinë

Qeveria e Maqedonisë së Veriut me hyrjen në fuqi të emrit të ri pas publikimit në Gazetën Zyrtare, ka publikuar edhe stemën e re që për herë të parë është e shkruar edhe në gjuhën shqipe, përskaj asaj maqedonase.

Për herë të parë në stemën e re shtetërore do të figurojë edhe gjuha shqipe, në përputhje me Ligjin për gjuhët.

Përveç kësaj të gjitha mbishkrimet qeveritare dhe materialet e tjera do të duhet të jenë edhe në gjuhën shqipe.

Lidhur me këtë do të përkujdeset Grupi ndërsektorial për kryerjen e detyrimeve që dalin nga Marrëveshja e Prespës, që do të merret me nevojat e masave dhe aktivitetet për kryerjen e detyrimeve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

TE TJERA