Kur Ura e Zogut në Milot konsiderohej arritje në Europë

1457

Nga Armand Plaka

Një inxhinier zviceran raporton në detaje mbi ndërtimin e Urës së Zogut mbi lumin Mat në vitin 1928, në një gazetë profesionale për sektorin e ndërtimit.

Kjo vepër (480 metra e gjatë) për kohën konsiderohej si një arritje në fushën e ndërtimit të veprave të artit dhe konstruksioneve metalike mbi lumenj në Europë dhe iu

kushtua një vëmendje e posaçme, jo vetëm në shtypin shqiptar të kohës, sikurse dëshmon edhe ky artikull i ing. Erwin Schnitter, i firmës “Mazorana & Co. Triest”, e cila mori përsipër edhe projektin.

Në foton e tretë paraqitet një kartolinë e Kel Marubit me fokus Urën e sapopërfunduar mbi Lumin Mat, e cila tashmë mbartte një simbolikë domethënëse edhe për turistët e huaj. Kartolina mban tri pulla postare me portretin e ish-Presidentit të Republikës Shqiptare, Ahmet Zogu, para se ky i fundit të bëhej monark.