SHKODËR, NDIHMË LIGJORE FALAS PËR QYTETARËT

382

Qendra për Nisma Ligjore Falas zhvilloi aktivitetin ndërgjegjësues me temë “Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit mbi të drejtat ligjore dhe aksesin e tyre në sistemin e drejtësisë.”

Avokati Blendi Dibra, shprehet se ky aktivitet është në mbështetje të të gjithë personave që kanë nevojë për ndihmë ligjore parësore dhe dytësore pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Ndërkohë, drejtuesit e kesja qendre shprehen se kryesisht personat që i drejtohen Qendrës për Nisma Ligjore Falas janë qytetarë që kanë probleme të theksuara ekonomike.

Një aktivitet i tillë u zhvillua në kuadrin e projektit “Fuqizimi i grupeve të varfra dhe të margjinalizuara përmes ofrimit të ndihmës juridike falas dhe edukimit ligjor në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër,

me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Fondit të Qeverisë Britanike.