Nga 1 shkurti 2019, edhe patentat do të jenë 3-vjeçare! Tarifa nuk ndryshon

338

as lejeve të qarkullimit ndërkombëtar të automjeteve, edhe patentat ndërkombëtare do të lëshohen për një afat 3 vjeçar. Aplikimi i kësaj risie do të nisë nga 1 shkurti 2019.

- PUBLICITET -

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton se zgjatja e afatit të vlefshmërisë së patentave ndërkombëtare nuk do të sjellë ndryshim tarife./ SCAN

- PUBLICITET -