ENDE PA MËSIM DISA SHKOLLA NË ZONAT MALORE

302

Pjesa më e madhe e shkollave 9 vjeçare dhe të mesme në qarkun Shkodër i janë rikthyer procesit mësimor por ende shkolla që mbajnë të pezulluar mësimin por që janë në një numër të vogel dhe në zona të thella të qarkut.

Përgjegjësja pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale Shkodër bën të ditur se disa shkolla në zona malore akoma nuk kanë filluar procesin mësmor.

Përgjegjësja Tirana, bën me dije se Drejtoria Arsimore e qarkut Shkoder po harton një plan për zëvëndësimin e orëve të humbura të mësimit.

Reshjet e bores të pak ditëve më parë bënë që procesi mësimor të pezullullohet në pjesën më të madhe të shkollave 9 vjeçare dhe të mesme të qarkut Shkodër.

Ndërkohë, tashmë në qytetet duket se situate është krejt normale pasi dhe shkollat janë pajisur me ngrohje, cka ka ndikuar në pjesëmarrje më të madhe të nxënësve në klasa.