BUXHETIMI, ADEMI TAKIM MË GRATË NË SHKODËR

428

Pas Anës së Malit bashkia Shkodër ka vijuar takimet takimet ndërgjegjësuese për rritjen e pjesëmarrjes së grave në proceset e buxhetimit brenda qytetit të Shkodrës.

 

 

Takimi I radhës është zhvilluar në lagjen numër 5 (Mark Lula), ku e pranishme ishte kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi.

 

 

Në fjalën e saj, por edhe gjatë bashkëbisedimit të hapur me grate e pranishme, zj. Ademi ka folur për dobinë e takimeve të tilla, ku vetë zonjat shprehin mendimet e tyre lidhur me prioritetet që ato vetë evidentojnë dhe qe duhet te merren në konsideratë për mbështetje.

 

 

Synimi kryesor është ndërgjegjësimi i grave dhe pjesëmarrja e tyre në konsultimet publike duke prezantuar problematikën me të cilën ndeshen çdo ditë.

 

 

Në Bashkinë e Shkodrës janë planifikuar 10 takime konsultuese, të cilat bazohen në analizën e nevojave.

 

 

Takimet organizohen nga Bashkia Shkoder në kuadër të konsultimit te buxhetit afatmesëm 2019-2021 dhe mbështeten nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe UN Women.