NIS RIKUALIFIKIMI I BLLOKUT TË BANIMEVE “ZOGU I PARË”

435

Ka nisur puna për rikualifikimin urban tek blloku i banimit bulevardi “Zogu I”. Projekti parashikon ndërhyrje të plotë dhe konkretisht:

- PUBLICITET -

 

 

– Shtresë binderi dhe asfalti me sipërfaqe 1190 m2

– Punime për ndërtim trotuari me pllaka granili 614 m2

– Punime elektrike dhe shtylla ndriçimi 24 copë

– Punime sistemim- gjelbërim arredim

 

 

Po ashtu, parashikohet sinjalistikë rrugore (vijëzime, vendosje tabela) vendosje stolash, mblellje fidanë shkurre dekorative, fidanë pemë dekorative dhe sipërfaqe me bar.

 

Vlera e investimit nga të ardhurat e Bashkisë së Shkodrës është 13.254.778 lekë dhe punimet do të përfundojnë brenda muajit nëntor 2018.

- PUBLICITET -