Mëngjërashët duhet ta dinë patjetër këtë!

402

Personat të cilët kanë më shumë dominuese dorën e majtë se dorën e djathtë sipas studimeve të shumta cilësohen dhe personat që kanë më shumë vese. Disa studime sugjerojnë se mëngjarashët vdesin më të rinj, disa hulumtime thonë se janë më agresivë, e madje disa tjera sugjerojnë se mëngjarashët konsumojnë më shumë alkool.

Ndonëse këto pohime kundërshtohen dhe nuk kanë mbështetje të fortë shkencore, ekziston faktikisht një mit i cili peshon më shumë, e që thotë se mëngjerashët janë më të mençur sesa djathtakët në fakt, edhe është sugjeruar se mëngjarashët janë më të prirë të bëhen gjeni.

Sipas rezultateve të studimeve të fundit rezulton se funksioni i duarve është manifest i funksionit të trurit dhe rrjedhimisht lidhet me aftësitë kognitive. Sipas tyre, mëngjerashët, anën e djathtë të trurit e kanë më të madhe dhe kjo iu ndihmon atyre për aftësitë hapësinore dhe pasqyrimet mendore të objekteve.

Veç kësaj, ata kanë edhe lidhje më të mirë të qelizave nervore që i lidhin dy hemisferat e trurit me njëra-tjetrën.Kjo nënkupton se ata kanë lidhshmëri më të madhe të dy anëve të trurit, prandaj kanë tendenca t’i përpunojnë më shpejt informacionet sesa djathtakët.

Ndër tjerash, studimet dhe eksperimentet me mijëra njerëz gjithashtu tregojnë se mëngjerashët janë më të mirë edhe në aftësitë matematikore sesa djathtakët.