SHKODËR, SEMINARI “PYJET PËR ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL”

347

Ambasada Suedeze në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë Mjedisit e kuadër të projektit “Pyjet për Zhvillim Ekonomik Lokal” organizoi në Shkodër takimin konsultativ me të gjithë aktorët që lidhen me zhvillimin e sektorit të pyjeve.

Në fjalën e saj përpara të pranishmeve Drejtorja e Mjedisit në Bashkinë e Shkodrës Aida Shllaku teksa rënditi problematikat dhe shkaqet që kanë cuar në shkatërrimin e pyjeve këto vite u shpreh se duhet menduar për shfrytëzimin që i bëhet atyre.

Ndërkohë Drejtori i Administratës së Zonave të Mbrojtura në Shkdoër Agim Dardha tha se gangrene e pyjeve është prerja ilegale.

Ambasada Suedeze në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Bashkitë e vendit po punojnë për hartimin e një dokumenti për politikat në sektorin e pyjeve 2030.52 hektar

është sipërfaqja e pyjeve që i përket tashmë bashkisë Shkodër që me reformën e re territoriale duke krijuar sfida të reja për këtë bashki.