HYRJELAJMEHISTORIDega e Punëve të Brendshme e Rrethit të Shkodrës në vitin e...

Dega e Punëve të Brendshme e Rrethit të Shkodrës në vitin e fundit të diktaturës

Nga Kastriot Dervishi

Për të parë modelin e ndërtimit të një dege të punëve të brendshme në njësinë vendore që ishte rrethi, është rast i mirë të vërehet Shkodra. Dega e Punëve të Brendshme Shkodër ishte dega më e madhe në Shqipërinë komuniste. Regjimi kishte dy arsye që mbante një efektiv të madh këtu: prej praninë së madhe të elementit antikomunist dhe prej vijës kufitare.

Ndërsa qyteti i Shkodrës kontrollohej prej vetëm 7 punëtorësh operativë të Sigurimit, një prani operativësh shihet edhe në fshatra apo zonën kufitare. DPB si organ unitar ishte organizatori dhe udhëheqësi i diktaturës  në njësinë vendore. DPB ishte në varësi të dyfishtë, të MPB-së nga pikëpamja shtetërore dhe nga Komiteti i PPSH-së së rrethit nga pikëpamja partiake.

 

I-Komiteti i PPSH-së

-Sekretari i partisë

-Instruktor

-Sekretar rinie

II-Sigurimi

-Kryetari

-Zëvendëskryetari i degës

-Zëvendëskryetari i degës

-Shifrant i KP (kontrollit postar)

-2 punëtorë operativë për TO (teknikën operative)

1-Punëtorë operativë të drejtimit:

a-Drejtimi i kundërzbulimit (4 punëtorë operativë për drejtimet: zbulimet revizioniste; kapitaliste; kanalet legale; kërkim-verifikimin)

b-Drejtimi i grupimeve kundërrevolucionare (4 punëtorë operativë për drejtimet: elementin antiparti-letrat anonime-internimet e dëbimet; elementin e deklasuar; sigurimin e udhëheqjes e pastërtinë e reparteve të MPB-së; MES-it)

2-Seksioni i zonës kufitare (shefi dhe 5 punëtorë operativë të brezit kufitar)

3-Seksioni i qytetit të Shkodrës (shefi dhe 7 punëtorë operativë sipas lagjeve)

4-Seksioni i parë i fshatrave (shefi dhe 4 punëtorë operativë për: Hajmelin; Mjedën; Bushat-Barbullushin; Guri i Zi-Grudë)

5-Seksioni i dytë i fshatrave (shef dhe 5 punëtorë operativë për: Koplik-Zagorë; Gruemirë-Grizhë; Mes-Shllak; Shalë-Theth;

6-Hidrocentrali “Enver Hoxha” Koman (shefi dhe 2 punëtorë operativë)

7-Seksioni i përgjithshëm (shefi, 1 referent kartoteke, 1 përgjegjës administrate, 2

daktilografist)

(gjithsej sigurimi 47 persona)

III-Seksioni kuadër-organizim (shefi dhe 2 evidencierë)

IV-Shërbimi i ndërlidhjes (shefi)

V-Policia

-Shefi njëkohësisht zëvendëskryetar dege

-2 ekspertë kriminalistë

1-Sektori i ndjekjes së krimeve (zëvendësshef për ndjekjen e krimeve, 8 punëtorë operativë)

2-Seksioni i Mbrojtjes së Ekonomisë Socialiste (MES) (shefi dhe 5 punëtorë operativë)

3-Seksioni i qarkullimit rrugor (shefi, 5 oficerë)

4-Shërbimi i Mbrojtjes Kundër Zjarrit (MKZ) (15 punonjës)

5-Sektori i shërbimeve (zëvendësshefi, gjithsej 1984 punonjës, përfshi edhe referentin e burgjeve e internimeve, punonjësit e dhomave të izolimit, etj)

6-Posta e Policisë Dukagjin (7)

7-Posta e Policisë Mjedë (20)

8-Posta e Policisë Bajzë (36)

(gjithsej policia 300 persona)

VI-Objekti 055 (1 nënoficer)

VII-Batalioni i kufirit, reparti nr.298 me qendër Shkodër

-Komanda (komandant, komisar)

-Shtabi (5)

-Toga e gatishmërisë (35)

-Toga e shërbimeve (26)

-Mjetet lundruese (15)

-Posta kufitare Zhur (14)

-Posta kufitare Velipojë (24)

-Posta kufitare Pulaj (27)

-Posta kufitare Reç (36)

-Posta kufitare Pentarë (38)

-Posta kufitare Rrushkull (34)

-Posta kufitare Muriqan (35) me autoprozhektorë

-Posta kufitare Vidhgar (34)

-Posta kufitare Zogaj (28) me autoprozhektorë

-Posta kufitare Stacioni Zooteknik (18)

-Posta kufitare Grilë (19)

-Posta kufitare Kalldrun (26)

-Posta kufitare Kamnicë (28)

-Posta kufitare Tunel (25) me autoprozhektorë

-Posta kufitare Hot (38)

-Pikë kontrolli Hot (8)

-Pikë kontrolli hekurudhe (15)

-Posta kufitare Theth (24)

(gjithsej batalioni nr.298, 557 veta)

VIII-Batalioni i kufirit, reparti nr.299 Tamarë

-Komanda (komandant, komisar)

-Shtabi (7)

-Toga e gatishmërisë (35)

-Posta kufitare Brigje (36)

-Posta kufitare Rrapsh (24)

-Posta kufitare Grabon (22)

-Posta kufitare Tamarë (23)

-Posta kufitare Mrekë (14)

-Posta kufitare Kuadrat (24)

-Posta kufitare Velipojë (29)

-Posta kufitare Seferçe (19)

-Posta kufitare Lipovicë (21)

-Posta kufitare bashkimi i dy lumenjve (22)

-Posta kufitare Budaç (22)

-Posta kufitare Lepushë (36)

(gjithsej batalioni nr.299, 333 veta)

(gjithsej kufiri 890 veta)

VIII-Prapavija (32 punonjës)

Gjithsej DPB Shkodër kishte 1250 persona.

TE TJERA

spot_img