Fotografi të vjetra të Shkodrës

1643

Foto të vjetra nga Shkodra. Qyteti i Shkodrës përmes objektivit të disa fotografëve vendas dhe të huaj që e kanë vizituar.