Shkodra e parë nga një këndvështrim tjetër.

808

Shkodra e parë nga një këndvështrim tjetër.