Shkodra e parë nga një këndvështrim tjetër.

766

Shkodra e parë nga një këndvështrim tjetër.