Fenomeni i gjakmarrjes është vlersuar shpesh si një proces i pashmngshëm i shoqërisë shqiptare. Operazione Colomba, korpusi i jodhunës ka hartuar një raport në lidhje me gjakmarrjen në Shqipëri,

duke përmendur rastet, fiset, zona, por edhe jetët e shuara, të cilat në raport thuhet se kanë qenë më shumë meshkuj.

Kështu, në dhjetor të vitit 2017 baza e të dhënave e përpunuar nga operazione Colomba përfshin 550 raste, ndër të cilat janë raste plagosje, vrasje në tentativë, vrasje për shkak të hakmarrjes e gjakmarrjes.

Përsa i përket viktimave, pjesa më e madhe janë të gjinisë mashkullore, nga 550 raste,

508 janë meshkuj. Në njëzet vitet e fundit, apelimi ndaj traditës zakonore i është përgjigjur disa nevojave diktuar nga konteksti i ri në të cilën manifestohet.

Raporti thotë se njëra anë mund të jetë nevoja e përmbushjes së boshllëqeve institucionale dhe nga ana tjetër urgjenca me përballjen e kapitalizmit global.