Pas inspektimeve në terren të bëra nga Bashkia Shkodër, në Njësitë Administrative të përmbytura sipërfaqja totale ka arritur mbi 3300 Ha.

Ne njesine administrative Dajc jane 1250 ha toke nen uje dhe mbi 130 shtëpi te rrethuara nga uji.

Ne njesine Administrative Ana e Malit jane 1100 ha toke te prmbytura dhe jane 150 shtëpi të rrethuara nga uji.

Në njësinë administrative Bërdicë janë mbi 480 ha tokë e përmbytur dhe jane 10 shtepi te rrthuara nga uji.Stacioni i pompave të Ujësjellësit në Trush si pasojë e përmbytjeve është jashtë funksionit.

Në njësinë administrative Velipojë, janë të përmbytura mbi 310 Ha tokë si dhe jane 10 shtëpi të rrethuara nga uji.

Në zonën e Livadheve janë të përmbytura 95 ha. Në këtë rrugë ndodhen mbi 30 shtëpi me prezencë uji afër oborreve të tyre.

Bashkia Shkodër ka bërë evakuime të banorëve dhe gjësë së gjalle kur janë paraqitur nevoja. Në këtë moment 18 persona janë të akomoduar në konvikt.

Bashkia ne deklaraten e saj thote se duhet të merren masa për furnizim me klor për dizefektim për zonat e përmbytura pas tërheqjes së ujit