“Shën Valentini nuk e ka sakrifikuar jetën për dashuri por për kurvallek”

Çdo kush qe nuk mburret me islam do të nënçmohet dhe poshtërohet prej Allahut dhe do të shkelet nga çdokush””

https://www.facebook.com/ILLYROPIAN/videos/730196750522339/