“Shën Valentini nuk e ka sakrifikuar jetën për dashuri por për ku**allek”

607

“Shën Valentini nuk e ka sakrifikuar jetën për dashuri por për kurvallek”

Çdo kush qe nuk mburret me islam do të nënçmohet dhe poshtërohet prej Allahut dhe do të shkelet nga çdokush””