(video) Thethi, vendi ku toka është e shenjtë

632