Katër persona të dë nuar për te rrorizëm në Itali dhe një person tjetër i d ënuar për dr ogë janë personazhet e radhës që OFL-ja u ka nisur dje formularët për të deklaruar pasurinë.

Dy prej tyre janë gra, njëra e shpallur në kërkim nga drejtësia italiane dhe tjetra e dë nuar nga Gjykata e Milanos për rekrutim të xhihadistëve.

Policia tha dje se në kuadër të zbatimit të Ligjit Special për masat pasurore ndaj individëve të dënuar apo akuzuar për kr im të organizuar apo kr ime të rënda, OFL-ja u ka nisur kërkesat me shkrim për vetëdeklarimin e burimeve të pasurisë, shtetasve: Bledar Çoraj,

banues në Krujë, i dën uar për veprën penale “Trafikimi i nar kotikëve”; Donika Çoku, banuese në Divjakë, e shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi është dë nuar nga Gjykata e Milanos për veprën penale “Pjesëmarrje në grup te rrorist”, parashikuar nga Kodi Penal italian;

Arta Çoku, banuese në Divjakë, e dënuar nga Gjykata e Milanos për veprën penale “Pjesëmarrje në grup te rrorist”, parashikuar nga Kodi Penal italian; Baki Çoku, banues në Divjakë, i d ënuar nga Gjykata e Milanos për veprën penale “Pjesëmarrje në grup te rrorist”, parashikuar nga Kodi Penal italian; Aldo Kobuzi, banues në Divjakë, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi është dën uar nga Gjykata e Milanos për veprën penale “Pjesëmarrje në grup terrorist”, parashikuar nga Kodi Penal italian.

Më 23 shkurt të vitit 2016 Gjykata e Milanos në Itali ka dënuar 3 nga 5 shqiptarët e aku zuar se kishin ngritur një rrjet të rekrutimit të xhihadistëve për në Siri nga Italia. Është dënu ar me 3 vjet b urg Lubjana Gjeçaj, e cila është e ëma e Aldo Kobuzit, shqiptarit që u martua me një italiane për ta kthyer atë në italianen e parë xhi hadiste në vendin fqinj.

Gjithashtu, është dën uar me 2 vjet e 8 muaj bur gim edhe Baki Çoku, daja i Aldo Kobuzit, ndërsa Arta Kaçabuku është liruar pasi nuk u provua vepra penale. Trupi gjykues ka dën uar me një masë më të shkurtuar motrën e Maria Gulia, alias Fatima, e cila u nis për të luf tuar në Siri bashkë me bashkëshortin, Aldo Kobuzi.

Aldo Kobuzi aktualisht ndodhet në Siri dhe luf ton në krah të ISIS-it, bashkë me bashkëshorten italiane, Maria Giulia Sergio, e cila është konvertuar në myslimane. Në 1 korrik 2015 Policia italiane arre stoi shtetasen Arta Kaçabuku, 41 vjeçe, vjehrra e Maria Giulias dhe banore e Scansano-s. Po kështu, u ar estuan edhe babai, nëna dhe motra e Maria Gulia Sergios, që lu fton përkrah xhiha distëve.