Ka habitur me deklaratën e tij një sanator italian gjatë një debati mbi numrin e femrave të përzgjedhura me atë të meshkujve.

Roberto Calderoli është shprehur se aty ku lejohen të dyja gjinitë të garojnë me njëra-tjetrën do të kishte favorizim të meshkujve duke argumentuar se, një mashkull mund të ketë 4-5 dashnore, të cilat në fund të ditës përkthehen në vota, ndërsa një femër zakonisht nuk i ka.

Një deklartaë e tillë ka shkaktuar ereagime në sallë, ndërsa po komentohet gjerësisht në mediat dhe opinionin e vendit fqinj.