Bllokohen pushimet nga puna dhe për 3 muaj të tjerë (deri në gusht) në Itali, duke u dhënë mundësi punëdhënësve të rivendosin pushime nga puna për ata punëtorë të larguar mes 23 shkurtit 2020 dhe 17 mars 2020.

 

Deri në 1.000 euro pagesë në muajin maj për punëtorë të vetëpunësuar, domethënë bashkëpunëtorë, profesionistë të rinj. Bonuse nga 400 në 600 euro për punëtorët dhe kujdestarët vendas për muajt prill dhe maj. Këto janë disa nga risitë e përfshira në dekretin e prillit që do të miratohen në ditët e ardhshme nga Këshilli i Ministrave.

 

Dekreti i cili pret të miratohet vendos më shumë fonde për familjet. Ndërkohë, pagesa për dadot rritet nga 600 € në 1,200 €, ndërsa për punonjësit e shëndetësisë – mjekët dhe infermierët – ai rritet në 2,000 € dhe mund të përdoret gjithashtu për t’u regjistruar për shërbime plotësuese për fëmijë, “për shërbimet territoriale socio-edukative, në qendrat me një funksion arsimor dhe rekreativ dhe shërbime plotësuese ose inovative për fëmijërinë e hershme».

30 ditë pushim prindëror të paguar (deri në 50% të pagave) bëhen të disponueshme për ata me fëmijë deri në moshën 12 vjeç në dispozicion deri më 30 shtator 2020.

 

20 miliardë euro janë ndarë vetëm për punëtorët dhe amortizatorët socialë të përfshirë në dekretin Cura Italia. Por ka disa risi, siç është zgjerimi i kërkesave për të përfituar të ardhura nga nënshtetësia me pragun minimal të Isee për të marrë deri në 10,000 euro, pragu i vlerës së pasurive të paluajtshme të ngritura nga 10 mijë në 50 mijë euro, pragu i vlerës së letrave me vlerë ngrihet nga 6 mijë në 8 mijë euro.

 

Ndër të tjera, Dekreti i Prillit parashikon që përfituesit e sigurimeve shoqërore (Naspi, papunësia dhe të ardhurat e shtetësisë) mund të punojnë në fushën e bujqësisë për një maksimum prej 30 ditësh të rinovueshme për 30 të tjera, pa humbur përfitimet).
Corriere della Sera