Vendimet dhe zgjedhjet që ne bëjmë i japin formë jetës sonë. Ne duhet të jemi plotësisht të sigurt për tO, pa e ndjerë nevojën për t’i justifikuar ato.

Këtu janë dhjetë shpjegime që nuk i keni borxh askush:

1. Përkatësia fetare dhe politike

Qëndrimet fetare dhe politike janë pjesë e identitetit të secilit person. Jeni ju që vendosni saktësisht se çfarë dhe sa doni ti ndani me të tjerët.

2. Një lidhje dashurie
Intimiteti i jetës suaj të dashurisë nuk është për askënd, përveç për ju dhe partnerit tuaj. Nuk ka pse të arsyetohesh pse nuk je në një lidhje. Ky vendim varet vetëm nga ju.

3. Sjellja pozitive

Askush nuk duhet të të gjykojë për sjelljen tënde, veçanërisht nëse është shumë pozitiv. Nëse dikush tjetër ankohet, mos u ulni në nivelin e tyre dhe mos iu përgjigjeni kot. Jini krenarë për pozitivitetin tuaj.
4. Kërkimmfalja dhe mosmarrëveshja

Nëse nuk ju vjen keq, atëherë mos kërkoni falje. Se te personi tjetër do ti lini një përshtypje të rreme për ju dhe qëllimet tuaja. Gjithashtu, nëse nuk jeni dakord me mendimin e dikujt tjetër, është mirë ta tregoni atë. Është e rëndësishme në jetë të jesh i saktë dhe i sinqertë.

5. Qëllimet e jetës

Nëse kjo është ajo që dëshironi të arrini në jetën tuaj personale ose profesionale, nuk keni borxh asnjë shpjegim për qëllimet dhe ëndrrat tuaja. Këto synime janë ato që ju nxisin të ecni përpara dhe këti Ju përkasin vetëm Juve.

6. Paraqitja juaj

Ndryshoni ngjyrën tuaj të flokëve, make-up apo jo, krijoni stilin tuaj unik. Është e rëndësishme të ndjeheni rehat në lëkurën tuaj. Vetëm kështu do ta vlerësoheni edhe më shumë.

7. Karriera

A jeni të kënaqur me punën dhe drejtimin e karrierës tuaj? I vetmi person që i përgjigjet kësaj pyetjeje jeni ju.

8. Vendbanimi

Askush nuk duhet të gjykohet për vendrrethanat e tij të jetës, veçanërisht kur bëhet fjalë për vendbanimin apo vendin ku zgjedh të jetosh. Ku jeton? Nuk është pyetje që duhet t’u përgjigjeni nëse nuk dëshironi.

9. Pozita financiare

Vetëm ju keni qasje në llogarinë tuaj bankare dhe të ardhurat tuaja. Ju vendosni nëse doni të komentoni situatën tuaj financiare me të tjerët.

10. Mënyra e rritjes së fëmijëve

Asnjë prind nuk përdor të njëjtat teknika në rritjen e fëmijëve. Sigurisht, disa vendime do të jenë shumë të ngjashme ose të njëjta, por secili prind i edukon fëmijët e tyre në mënyrën e vet.