1.Bar Restorant Shporta e Reçit

2.Inkubatori i Përpunimit të Produkteve Lokale

3.Fabrika e Përpunimit të Qumështit

4.Pylli i Geshtenjave

5.Shpella e Pellumbave

6.Sheu i Rrjollit