Testimet matematikore kanë një tendencë të jenë më të komplikuara sesa ato me “puzzle”.

Ju duhet të mbani në mend aritmetikën që nga fëmijëria, që t’i zgjidhni këto probleme

Ekuacionet matematikore më poshtë do të kërkojnë kreativitet. Ekzistojnë dy përgjigje të sakta në këtë problem.

Sipas një studimi mbi këtë testim, vetëm 1 në 1,000 njerëz mund ta gjejnë përgjigjen e këtij problemi.