Nuk bëhet fjalë për fotografi të thjeshta nga revistat e fëmijëve, por për detyra më të ndërlikuara për të rriturit.

 

Ne kemi bërë një nga këto enigma për ju. Mundohuni të gjeni ariun që është i ndryshëm nga të tjerët. Përpiquni ta zbuloni me shpejt për të testuar aftësitë tuaja.

Ariu C ka papionin më të harkuar.