Tirana është renditur në vendin e 82, midis 84 kryeqyteve që janë marrë në shqyrtim në Europë në lidhje me Indeksin e Shëndetit.

Mësohet se Tirana ka shënuar 46.5 pikë nga 100 në indeksin e shëndetit të publikuar nga portali më i madh i të dhënave për cilësinë dhe kostot e jetesës, Numbeo.

Po ashtu kryeqyteti i shqiptarëve ka lënë, pas edhe qytetin Kharkin në Ukrainë. Nga çka thamë më lart është mjaft e qartë se Tirana edhe kryeqytetet e tjera të rajonit.

Shkupi, kryeqyteti i Maqedonisë Veriore vendin e 61 me 58.9 pikë nga 100, kurse ndjekur nga Beogradi në vendin e 69 me 54 pikë.

Për të krijuar këtë indeks Numbeo mbledh të dhëna deri në 36 muaj. Po ashtu në indeks përfshihen vetëm qytetet për të cilët ka të paktën një numër.