Testet e trurit janë gjithnjë sfiduese për të, të cilat me njëfarë forme janë indikator të inteligjencës tuaj.

 


Megjithëse shpesh shohim testime në formë të “puzzle”, edhe ato gjeometrike mund të ua vështirësojnë punën.

 

 

Në fotografinë e mëposhtme, ju do të sfidoheni me një test gjeometrik për sy, në të cilin ju duhet të gjeni numrin e katrorëve që formojnë qibritët e radhitur në formë lineare.

 

 

Testojeni vetën: