Një prift i fiksuar pas arm.ëve ka mbajtur një meshë vetëm për çiftet të cilat ishin të arm.atosura me pus.hkë AR-15 dhe kishin në kokë kurora me plu.mba.

Kisha kontroverse Tempulli i Bashkimit dhe Paqes në Botë, në Pensilvani të SHBA-së, e mbajti këtë meshë vetëm dy javë pas mas.akrës në një gjimnaz në Florida, ku u vra.në 17 persona me një AR-15.

E çuditshmja është se prifti Hyung Jin “Sean” Moon nuk pranon besimtarë pa ar.më në kishën e tij. Në rastet e rralla kur i pranon, i ul në fund dhe i ofendon.

Të arm.atosurit pinë verë të bekuar, ndërsa zyrtarët e kishës bekuan ar.mët AR-15.

kisha10