Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e akredituar në Tiranë jep më shumë sqarime për personat që duan të aplikojnë për vizë imigruese.

Në një postim në rrjetet sociale, ambasada e SHBA sqaron se si duhet vepruar për dorëzimin e dokumenteve brenda afatit të përcaktuar.

“Jeni aplikant për vizë imigruese? Për shumicën e kategorive të vizave, NVC do t’ju kërkojë t”ia dërgoni dokumentet elektronikisht (të cilat gjenden këtu http://nvc.state.gov/) duke i ngarkuar ato në llogarinë tuaj https://bit.ly/2Fv0GHE

Dy javë përpara takimit tuaj, ju duhet të dërgoni me postë të shpejtë dokumentet origjinale (https://bit.ly/2DXPLHW) në Sektorin Konsullor”, sqaron ambasada.