Shumë shpesh na është thënë se qarja është shenjë e dobësisë. Por, studiuesit mendojnë ndryshe.

Disa njerëz nuk janë në gjendje t’i mbajnë lotët kur janë në kinema apo teatër, dhe shpeshherë ata konsiderohen si të dobët emocionalisht.

Sipas studiuesve, njerëzit që qajnë gjatë një filmi janë shumë më të fortë sesa ç’besojmë ne.

Këta njerëz kanë tendenca të identifikohen me njerëz tjerë, përpiqen t’i kuptojnë ndjenjat dhe motivet e tjerëve.

Kjo aftësi është prezentë edhe te liderët më të mirë dhe individët më të suksesshëm.

Këta njerëz janë të fortë mendërisht dhe dinë s’i të bashkëndjejnë me tjerët dhimbjen, mërzinë dhe lumturinë. Veç kësaj, janë shumë zemërgjerë dhe të shoqërueshëm./