Një shërbyes civil në Prizren ka refuzuar të mbajë grevë, duke thënë se ka raste tjera që kanë të ardhura shumë më pak.

Njëzetepesëmijë shërbyes civilë nga e hëna kanë hyrë në grevë, pasi kërkojnë të bëhet ndryshimi i ligjit për nivelim të pagave.

Megjithatë, një nga këta shërbyes civilë ka refuzuar të mbajë grevë duke vazhduar ta bëjë punën e tij.

Ai thotë se do të punojë, pasi ka të tjerë që kanë të ardhura shumë të vogla, duke përmendur qytetarët që jetojnë me ndihma nga shteti prej 75 eurosh.