Drejtorja e Shërbimit Social Shkoder Valbona Tula tregon se për vitin që lamë pas ka patur rritje të përfituesve të skemës së re të ndihmes ekonomike.

Sipas Tulës këto familje e meritonin plotësisht në bazë të kritereve, që të përfshiheshin në skemën e re të ndihmës ekonomike të shpallur nga sistemi i pikëzimit

Sipas Drejtoreshës Valbona Tula muaj Shtator i viti 2018 ka shënuar numrin më të kënaqshëm në përfitimin e skemës së ndihmës ekonomike ku janë shpallur përfitues rreth 200 familje në rang qarku

Ndër të tjera Tula theksoi se këshillat bashkiak duhet të kalojnë para datës 20 të çdo muaji, ndërsa bashki të ndryshme të Qarkut Shkodër ka patur raste qe e shkelur këtë datë