A handout picture released by the European Southern Observatory (ESO) on November 13, 2018, shows an artist's impression of the surface of a "super-Earth" planet that has been discovered orbiting the closest star to Earth. - A "super-Earth" has been discovered orbiting the closest single star to our own Sun, scientists said on November 14, 2018, in a breakthrough that could shine a light on Earth's nearest planetary neighbours. Astronomers studied Barnard's Star, a red dwarf just six light years away -- practically in our back garden, galactically speaking -- and noticed the presence of a "frozen, dimly lit world" at least 3.2 times heavier than Earth. The planet, known for now as Barnard's Star b, is the second nearest to Earth outside the Solar System and orbits its host star once every 233 days. (Photo by Handout / European Southern Observatory / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ESO" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Një planet gjigant, vetëm gjashtë vjet dritë larg Tokës, mund të ketë potencial për të mbajtur jetën primitive, kanë gjetur studiuesit. Barnard b (ose GJ 699 b) është një planet i zbuluar kohët e fundit, i cili rrotullohet rreth yllit të Barnardit, duke e bërë atë sistemin e dytë më të afërt të yjeve në Tokë.

Planeti besohet të jetë jashtëzakonisht i ftohtë, me temperatura të ngjashme me hënën e Jupiterit, Europa, në rreth -150 °C. Megjithatë, studiuesit thonë se mund të ketë një bërthamë të madhe hekuri / nikeli dhe një aktivitet të zgjeruar gjeotermik, i cili do të lejonte që jeta të lulëzonte në këtë hapësirë.

“Ngrohja gjeotermale mund të mbështesë “zonat e jetesës” nën sipërfaqen e saj, e ngjashme me liqenet nëntokësore të gjetura në Antarktidë”, tha astrofizisti i Universitetit Villanova, Edward Guinan, në takimin e Shoqatës Amerikane së Astronomisë (AAS) në Seattle.

Ylli b i Bernardit, me një masë tri herë më të madhe se Toka, klasifikohet si yll i kuq, i cili orbiton çdo 233 ditë në të njëjtën distancë që Mërkuri orbiton në Diellin.