Pergjegjesja e Drejtorisë Arsimore Rajonale Shkoder Morena Tirana foli per situaten e krijuar nga dëbora në shkollat që ky institucion ka në juriksion.

Sipas Tiranës mesimi ne disa shkolla të Shkodrës eshte bere me ore te reduktuara ndërsa në shkollën 9-vjecare të fshatit Temal nuk është zhvilluar mësim