Pas kësaj akuze ka reaguar drejtoresha e sigurimeve shoqërorë në qytetin e shkodrës Violeta Staka.

Staka sqaron se personi në fjalë nuk e përfiton kompensimin e energjisë elektrike pasi konsumi I tij në cdo muaj është zero.

 

Sipas Drejtoreshës së Sigurimeve Shoqërore kriteri I domosdoshëm që të përfitosh kompensimin e e energjisë elektrikë është konsumi I tij.

 

Nga ana tjetër Staka thotë se bazuar nga verifikimi I sistemit të tatim taksave në familjen e Tonin Zef Gjonit ka persona të punësuar, një tjetër kriter që ia heq të drejtën e kompensimit të energjisë elektrike Toninit.

 

Ndërkohë ne kontaktuam me Toninin I cili vijon të kundërshtojë vendimin Drejtores Staka.