Shume persona të cilët duan të dërgojnë objekte apo sende me vlere, familjarëve të tyrë në vendet e huaja, përmes shërbimit postar, përballen me frikën e humbjes apo mos mbërritjes në kohë të porosisë së tyre.

Drejtori i postës dega Shkodër, Paulin Ndoja, sqaron për të gjithë individët se në të tilla raste ka mundësi gjurmimi elektronik.

Në rastet kur porositë për arsye të ndryshme nuk shkojnë në adresën e caktuar atehërë posta ka për detyre ta asistojë klientin .

Në fakt kur porosia i kalon kufijtë e shtetit shqiptar nuk është përgjegjesi e postës Shqiptare të përgjigjet për dëmin e shkaktuar. Megjithatë klienti ka të drejtë të ankohet derisa të gjejë zgjidhjen e situatës