Të jesh solidar me të tjerët është një atribut i vyer për secilin atë që e ka këtë vlerë humane.

Ndodh shpesh që në ditë të caktuara njerëzit ndihmojnë më të pamundurit me aq sa kanë mundësi.

Një ndër shtetet më social në botë është Norvegjia.

Një detaj se si janë edhe shumë socialë me njëri tjetrin, është vjelja e pemëve.

Kur pemët u sjellin norvegjezëve shumë fruta, ata i varin ato jashtë oborrit, në mënyrë që kalimtarët të mund të marrin.

Nuk është çudi pse Norvegjia njihet si vend i mirëqenies sociale.