Nga Egla Ceno

Del shumë shpejt kura për një nga shqetësimet më të rrezikshme në fushën e psikologjisë: “ti ngulësh sytë të tjerëve kur janë në punën e vet”.

Zbulimi i kësaj kure është bërë nga prof. dok. Açifi i cili ka vite çë merret me këtë plagë të shoçërisë. Është gati ilaqi ka thënë ai,

çë për veqantitë e tij farmaceutike mund të aplikohet vetëm në trajtë supostash hë për hë.

Gjithë komuniteti e priti me gëzim këtë lajm.

Ka zëra çë thonë se mund të fitojë edhe ndonjë qmim Nobel.