Puna është një ndër aktivitetet kryesore që na bën të ndihemi mirë me veten. Është mënyra më e mirë që na bën të ndihemi mirë me veten, gjithashtu ka një rol kyesor në ruajtjen e shëndetit tonë sidomos në luftën kundër stresit.

Megjithatë, nganjëherë puna dhe stresi ndikojnë negativisht në shëndetin mendor dhe aftësinë tonë për të kryer punën. Shëndeti mendor nuk është statik apo i dhënë. Shpesh herë flitet për të si një varg i vazhdueshëm.

Që të përballoni stresin e punës dhe tu bëni ballë sfidave, është tejet me rëndësi që të qëndroni sa më mirë me shëndetin mendor.

Duhet ta kuptoni stresin
Stresi është pjesë e përditshmërisë, dhe jo çdo herë paraqet problem në vete. Pak stres-nganjëherë na bënë që të performojmë më mirë. Stresi nga vendi i punës është diçka që secili e përjeton, pavarësisht arsyes së tij.

Është tepër me rëndësi nëse arrini ta identifikoni kur jeni të stresuar-në mënyrë që t’i menaxhoni situatat e tilla, dhe të qëndroni mirë. Secili nga ne është ndryshe, me role të ndryshe- në shtëpi dhe në punë, dhe nuk ka ndonjë qasje më të mirë apo të vetme që të mirëmbani shëndetin mmendor, mirëpo sa më shumë që kuptoni veten në situata të tilla, aq më të fortë do të jeni në përballimin dhe kalimin e lehtë të tyre.