Kryetarja Bardeli (Gjoni) Falenderon artistet shqiptare dhe ato te huaj që performojnë me profesionalizem të lartë në këtë Festival,

duke dhuruar vlerat e trashigimisë muzikore