Periudha më e bulkuir për çdo nënë është në momentet kur brenda tyre rritet qenia më e shtrenjtë në botë fëmija.

Kënaqësia që ndihet për këto nëntë muaj është e papërshkruar për nënat, është sa sakrificë dhe lumturi e përzier.

Përmes videos ju do të shikoni se si një fëmijë jeton për nëntë muaj në mitrën e nënës.