Alkooli është një product që sjell shumë pasoja shëndetsore te përdoruesit. Efektet negative të dehjes me alkool zgjasin edhe gjatë ditës së nesërme, kanë paralajmëruar ekspertët.

Sipas një studimi më të fundit të realizuar nga Universiteti British Columbia, ka konfirmuar se dhimbjet e kokës dhe lodhja e të nesërmes pas një nate plot alkool, ulë aktivitetin elektrik në tru, duke ndikuar tek funksionet për një periudhë afatshkurtër.

Të gjeturat tregojnë se të dyja funksionet ai i të mësuarit dhe vendimmarrjes dëmtohen gjatë periudhës derisa trupi rikuperohet.

Pra duhet të bëni kujdes me përdorimin e tij pasi ka një ndikim të drejtpërdrejtë me qelizat e trurit.