Përdoruesit e Instagram tashmë kanë mundësi që të bjën anketa dhe të dërgojnë mesazhe direktë në Instagram.

E gjitha funksionon njëlloj si me historitë por tani keni opsionin tua dërgoni një numri të caktuar përdoruesish. Të gjithë ata që janë pjesë e grupit mund të shohin anketën dhe të votojnë në kohë reale.

Funksioni në fjalë është i disponuehsëm tek historitë e Instagram tashmë që nga gushti i 2018-ës.

Rrjeti social po bën gjithcka në mënyrë që të rrisë angazhimin në platformë. Si çdo përditësim i ri, aktualisht po dërgohet tek një numër i kuzuar përdoruesish në Android dhe iOS.