Fëmijët që janë rritur në mjedis rural, rrethuar nga kafshë dhe pluhur, kanë sistem imun më të qëndrueshëm ndaj stresit si edhe çrregullimeve të tjera.

 

Sipas një hulumtimi të ri fëmijët e fshatit rrezikohen më pak nga sëmundjet mendore sesa fëmijët që janë rritur në qytet, pa kafshë.