Marrëdhënia në çift që të funksionojë dhe të jetë e gjatë duhet patjetër që të mbështetet në shumë faktorë të ndryshëm.

Disa nga faktorët që na ndalojnë nga ndarja e emocioneve janë, përditshmëria, mungesa e frymëzimit, ngathtësia dhe ndjenja e turpit, si dhe vlerësimi jonë për personin i cili ka më së shumti rëndësi për ne.

Megjithatë, në një marrëdhënie kuptimplotë disa gjëra thjesht “jetohen” edhe nëse nuk thuhen.

Më poshtë ju sjellim disa nga gjërat e mrekullueshme, që dashuria e jetës suaj do të donte që ju t’i dinit.

Ju jeni gjithmonë në zemrën e tyre

Ai ose Ajo dëshiron të jetë i pari

Ju jeni numri “1” për ta

Ju i bëni që ata të jenë komplet

Ti e bën atë një person më të mirë

Ai/Ajo ka nevojë për vlerësimin tuaj

Ai/Ajo beson në ju

Ju shndrritni jetën e tij/saj.