Në një video nga “ABC Story” shihet fuqia e Shqipërisë.

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=71Nk-cKdk3M