Kontroversaliteti i “Lidhjes Shqiptare” te Prizrenit (si sot 1878)…

Ku ndjenjat e nje pakice kombetariste u perdoren nga nje shumice asokohe jo kombetariste.

(“Albanian Legue”, nga R. C. Woodville, 1880)