Eksploruesi austriak Erih Libert (1873-1951) ishte kirurg me profesion. Për herë të parë shkoi në Shqipëri në shtator 1902 ku shëtiti zonën e Pultit dhe malet në jug të lumit Drin. Në gusht 1903 shkoi në Shkodër dhe kaloi me shqiptarin Luigj Jakoviqi në Dushman,

 

përgjatë bregut të majtë të Drinit, në pjesën jugore të Merturit, në Gash dhe në Krasniq. Nga lugina e Valbonës u kthye nëpërmjet Merturit, Nikajt, Shalës, Shoshit, Sumës dhe Pultit për në Shkodër.
Në gusht 1904 Erih Liberti u nis nga Shkodra, kësaj radhe për të parë burimin e lumit Valbonë. Kaloi në Thethi, Abat dhe Nikaj, dhe u kthye nga Valbona nëpërmjet Qafës së Valbonës. Udhëtimet e vitit 1903 dhe 1904 janë përshkruar në librin e tij

Aus dem nordalbanischen Hochgebirge (Nga Malësia e Shqipërisë së Veriut), Sarajevë 1909, nga i cili është marrë ky koleksion fotografik. Në këtë vëllim Liberti na tregon se ishte në Shqipëri edhe në vitin 1905,

1907 dhe 1908, por nga këto udhëtime nuk kemi as shënime, as fotografi. Në vitin 1910 Liberti botoi një artikull studimor mbi gjakmarrjen dhe mikpritjen te malësoret e Shqipërisë së Epërme.

Gjatë Luftës Ballkanike (1912-1913) dhe ka të ngjarë edhe gjatë Luftës së Parë Botërore, Liberti ishte drejtuesi i një ekipi mjekësh të Kryqit të Kuq që punoi në Turqi gjatë luftimeve në Çanakkale.

Veç informacionit të lartëpërmendur, për këtë eksplorues guximtar dihet shumë pak.