Sot është një ditë e veçantë për të gjithë besimtarët musliman në të gjithë boten.

Me këtë rast ne ju ujojmë:

Gëzuar dhe për shumë vjet muajin e Ramazanit! Agjërim të lehtë dhe të pranuar!

Qoftë muaji i faljes, i mëshirës dhe i paqes kudo në botë!