Shkak është bërë rruga e cila prej mëshumë se 1 vit ka filluar që të rindërtohet dhe afari i përfundimit

të sajë është muaji maj i këtij viti por mesa

shifet edhe në foto nuk ka gjasa që të përfundojë të paktën edhe ketë verë, gjë që do të sjellë dështimin

e sezonit turistik në plazhin e Velipojës i cili është plazhi më i madh në shqipëri.